lấy trẻ làm trung tâm

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ CHÂU

Môi trường giáo dục mầm non làm "say đắm" phụ huynh

Chia sẻ Hiện nay trường MG Mỹ Châu có tổng số CB-GV-NV 29 người, nữ 27 người. Trong đó: Cán bộ quản lý: 03 người; giáo viên 16 người; nhân viên: 10 người; Biên chế: 21 người; hợp đồng: 08 người (01giáo viên, 07 nhân viên bảo vệ và cấp dưỡng). Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về cơ sở vật chất nhà trường có 08 phòng học được xây dựng kiên cố và tổ chức được 08 lớp học bán trú, có đủ đồ dùng dạy học, đồ chơi cho cháu học và vui chơi. Để thực hiện tốt công tác dạy học, nhà trường tham mưu với chính quyền địa phương tu bổ, sửa chữa tạm thời về CSVC và một phần của cấp trên để thực hiện nhiệm vụ trong năm học.

Mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng của cơ sở GDMN, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường, để cơ quan chức năng đánh giá và có kế hoạch hỗ trợ nhà trường về cơ sở vật chất và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Với những khó khăn trên, xong nhờ vào sự nỗ lực của cán bộ quản lý, sự nhiệt tình của giáo viên, sự quan tâm của Phòng Giáo dục, chính quyền địa phương và của phụ huynh học sinh nên chất lượng chăm sóc giáo dục hàng năm được giữ vững, công tác huy động trẻ ra lớp đạt tỉ lệ cao.

Sau rất nhiều năm nổ lực và phấn đấu từ đó đến nay tập thể nhà trường đã không ngừng phấn đấu về mọi mặt phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục ghi nhận thêm nhiều thành tích mới. Giáo viên nhà trường trong nhiều năm vừa qua tham gia thi GVDG cấp Huyện. Đạt được những thành quả đáng tự hào ấy là cả một quá trình phấn đấu của tập thể nhà trường, đặc biệt là sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường, sự tiên phong gương mẫu của các đảng viên, những người dám nghĩ, dám làm đã tác động mạnh mẽ, thúc đẩy, thu hút tập thể giáo viên nhà trường chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tất cả đều có tinh thần trách nhiệm, năng lực tay nghề vững vàng, có nhiều linh hoạt sáng tạo trong công tác.

Nhà trường tích cực tham mưu các ngành, các cấp đầu tư CSVC, trang thiết bị phòng máy vi tính, thực hiện tốt chủ đề năm học, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động, tạo điều kiện cho đội ngũ tham gia các lớp tin học, đến nay có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ A – B tin học, sử dụng hiệu quả trong công tác quản lý và giảng dạy.

Phát huy những thành tích đó trường MG Mỹ Châu đang từng bước vững chắc trên con đường mang tri thức đến với thế hệ trẻ hôm nay, tiếp tục sự nghiệp giáo dục của Đảng và Nhà nước đã giao cho, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và phụ huynh đã dành cho nhà trường.

 

Mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm

Đối với nhà giáo dục, việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp sẽ là phương tiện, là điều kiện để họ phát triển phù hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi.

Đối với phụ huynh và xã hội, quá trình xây dựng môi trường giáo dục sẽ thu hút được sự tham gia của các bậc phụ huynh và sự đóng góp của cộng đồng xã hội để thỏa mãn mong đợi của họ đối với sự phát triển của trẻ trong từng giai đoạn.

Trường mẫu giáo Mỹ Châu là trường MG đạt mức độ 2. Trường đã xác định rõ mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.